www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Ako chrániť svoju nehnuteľnosť pred prípadnými škodami?

Zlodej kompletne vybieli byt. Záplava vás pripraví o všetko zariadenie. Požiar zničí všetky osobné veci. Katastrofických scenárov, ako prísť ku škode na majetku, vás iste napadne celá rada. Najčastejšou cestou, ako zabrániť najväčšej škode je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

Ako chrániť svoju nehnuteľnosť pred prípadnými škodami?
Ako chrániť svoju nehnuteľnosť pred prípadnými škodami? (Foto: unsplash.com)

Investované náklady sú základnou prevenciou

Už len pri stavaní, či kúpe vašeho nového príbytku, je dobré myslieť na investované náklady, ktoré sa vám v budúcnosti môžu vrátiť. Na začiatok sa jedná o investíciu do kvalitných materiálov pri stavbe.

Pred požiarom
Napríklad pred požiarom môžete chrániť váš majetok rôzne. Pri stavbe krbu nepodceňte teplovzdorné obloženie krbu, ktoré zabráni vznieteniu okolitých materiálov. V kuchyni netreba zabúdať na dymový senzor a obstaranie hasiaceho prístroja.

Pred krádežou
Pred krádežou sa môžete chrániť pomocou kvalitných bezpečnostných dverí či zabudovaného alarmu. Avšak ak už raz investujete do jedného prvku, treba zosúladiť aj ostatné. Aj tie najbezpečnejšie dvere môžu byť zbytočné, ak sa do nich namontuje úplne základná vložka. A taktiež netreba zabudnúť na kvalitné zabezpečenie okien. Na prízemí je vždy najistejšia mreža. Posledná záchrana je mať v byte certifikovaný trezor. Na trhu na nachádza široká ponuka trezorov, avšak väčšina tých lacných neponúka certifikát na zabezpečenie ochrany majetku a cenností.

Pred záplavou
Ak zase nemáte inú možnosť ako stavať dom v záplavovej oblasti, bude pri stavbe najrozumnejšie použiť železobetónový skelet založený na základových roštoch, kde sú jednotlivé pätky stĺpov spojené. To výrazne posilní odolnosť budovy v prípade prívalovej vody.

Bohužiaľ aj keď si myslíme, že sme chránení proti všetkým katastrofickým scenárom, opak sa môže stať pravdou. Ak sa prihodí nečakaná a nepríjemná udalosť, poslednou záchranou je poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.

Rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti

Obe spomínané poistenia síce patria do majetkového/neživotného poistenia, ale sú podstatne rozdielne. Poistenie nehnuteľnosti totiž kryje škody spôsobené na nehnuteľnosti ako takej – na múroch, podlahe, streche, atď. Poistenie domácnosti človeka chráni pred finančnou stratou, pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného vybavenia bytu, alebo domu a osobných vecí. Teda spotrebičov, cenností, ale aj kníh alebo detských hračiek. Poisťovne však stále častejšie do poistenia domácnosti zahŕňajú aj takzvané stavebné súčasti bytu. Teda kuchynskú linku, vstavané skrine a spotrebiče či plávajúcu podlahu. V praxi vždy záleží, aký rozsah poistenia si s danou poisťovňou dohodnete. Poistenie nehnuteľnosti umožňuje poistiť rodinný alebo bytový dom, rekreačnú chalupu či chatu, byt v osobnom vlastníctve, garáž, ale aj ďalšie stavby. V rámci poistenia nehnuteľnosti je poskytovaná ochrana majetku, ktorý je spojený so zemou a nemožno ho odniesť. Poistenie teda kryje škody na stavbe a stavebných súčastiach, ktoré sú s danou budovou pevne spojené. Väčšinou sú najdrahšie poistné udalosti spôsobené počasím.

Vyhnite sa sklamaniu pri podpoistení

Poistenie majetku ľudia zvyčajne uzavrú pri nasťahovaní do domu či bytu a tým to končí. Poistka si potom žije ďalej svojím vlastným životom a dá sa povedať, že „koroduje“. Pretože medzitým sa dejú dve veci:

1.Mení sa majetok zákazníkov – zaobstarávajú si nové veci, vylepšujú svoje bývanie a hodnota ich majetku rastie.

2.Poisťovne prichádzajú s novými produktami a výhodami, o ktorých „starí“ klienti zvyčajne nie sú informovaní.

Poistenie týmto starne. To, že klienti nie sú informovaní o najnovších produktoch, je síce neoptimálne, ale nijako ich to neohrozuje. Väčší problém je prvý bod: Rast majetku klientov v časovom horizonte . Ľahko sa tak stane, že je človek podpoistený. To je situácia, kedy je poistka uzatvorená na nižšiu hodnotu, než akú klientov majetok v skutočnosti má. A keď príde na likvidáciu poistnej udalosti zo strany poisťovne, tak peniaze na kúpu nových vecí nestačia. V rámci poistenia domácnosti je tiež dôležité nepodceňovať maličkosti. Všetci do poistnej sumy započítajú chladničku alebo televíziu, málokto si ale uvedomí, že v celkovom súhrne môže byť suma za knihy vyššia ako za televízor.

Poistenie domácnosti nepokryje škody spôsobené susedovi

Ak máte poistenú nehnuteľnosť a domácnosť a myslíte si, že už ste „v bezpečí“, nie je to stále úplná pravda. Ak vytopíte susedov a spôsobíte im tak škodu, musíte to uhradiť z vlastných nákladov.

Poistný produkt, ktorý vám teda chýba je poistenie zodpovednosti za spôsobené škody. Tento produkt poisťovne ponúkajú buď ako nadstavbu k poisteniu domácnosti, alebo ako samostatný produkt.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škody spôsobené v bežnom občianskom živote, pri rekreačnom športe vrátane cyklistiky, pri chove domácich zvierat, v súvislosti s vlastníctvom bytu alebo domu, a v prípade povinnosti uhradiť náklady na liečenie vynaložené zdravotnou poisťovňou.

A v neposlednom rade treba vedieť ako sa k poistnej udalosti správať a na čo nezabudnúť.

  • Čo najskôr po jej vzniku, treba poistnú udalosť telefonicky nahlásiť poisťovni.
  • Dokumentácia poistnej udalosti je potrebná čo najskôr.
  • Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť aj písomne.
  • Vyvarujte sa odstraňovaniu následkov poistnej udalosti, ak to je možné, až kým nepríde na obhliadku technik vyslaný poisťovňou.

Text: PR