www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Tepelné čerpadlá preukazujú svoje prednosti desiatky rokov, začnete ich využívať aj vy?

Počet inštalácií tepelných čerpadiel narástol v uplynulých 5 rokoch medziročne približne o 6 % a podobne by tomu mohlo byť aj v najbližšej budúcnosti. Dopyt po tepelných čerpadlách narástol a zaznamenali ho prakticky všetky krajiny Európskej únie, najväčšiu pozornosť tomuto zdroju tepla venovali v Škandinávii, oblasti s dlhými a krutými zimami. Hneď niekoľko štúdií a správ preukazuje, že tepelné čerpadlá sú schopné aj v týchto podmienkach ponúknuť stabilné dodávky lacného tepla a teplej vody lacnejšie než konvenčné zdroje. Ako môžete ale využiť skúsenosti škandinávskych domácnosti vo svoj prospech, to sa dozviete na nižšie uvedených riadkoch.

Tepelné čerpadlá preukazujú svoje prednosti desiatky rokov, začnete ich využívať aj vy?
Tepelné čerpadlá preukazujú svoje prednosti desiatky rokov, začnete ich využívať aj vy? (Foto: ivt.sk)

Bola to práve Škandinávia, kde sa v 70. rokoch minulého storočia odohrala prvá renesancia tepelných čerpadiel. Tamojšie domácnosti museli v dobe skokového rastu cien a nedostatku fosílnych palív riešiť, čím budú vykurovať svoje domovy počas zimy. Na radu prišli logicky tepelné čerpadlá, ktoré svojich majiteľov zbavujú závislosti od cien a dostupností palív typu vykurovací olej, zemný plyn, uhlie a podobne. Dodnes je možné nájsť vo Švédsku funkčné čerpadlá inštalované v tejto dobe!

Pozitívne skúsenosti z tohto obdobia viedli k tomu, že politici vo Švédsku, Fínsku, Nórsku či Dánsku začali na začiatku tohto tisícročia podporovať ďalšie rozšírenie tepelných čerpadiel. Druhá vlna masívneho rozšírenia, tentokrát poháňaná z veľkej časti aj dotáciami či daňovými úľavami, viedla k tomu, že dnes nájdeme v Škandinávii celé mestské štvrte či dokonca mestá vykurované práve tepelnými čerpadlami.

Štatistiky ukazujú, že domácnosti v Škandinávii sú dnes schopné zaistiť si vďaka tepelným čerpadlám teplo a teplú vodu výrazne lacnejšie nielen v porovnaní s „klasickými“ zdrojmi tepla.

Porovnanie cien za megawatthodinu u jednotlivých zdrojov tepla

Pozn. ceny sú v eurách, dáta platné pro Fínsko, zdroj: Nordic Council of Ministers

Tepelné čerpadlá majú veľmi priaznivé obstarávacie náklady (modrá farba), náklady na prevádzku (oranžová farba) aj náklady na údržbu (šedá farba). Obstarávacie náklady a náklady na prevádzku nezahŕňajú daňové úľavy či dotácie na obstaranie si tepelného čerpadla. Je nutné podotknúť, že tepelné čerpadlá sú bežnou súčasťou systému diaľkového dodávania tepla.

Čo to znamená pre vás?

Aj v klimatických podmienkach strednej Európy tepelné čerpadlá namiesto peliet a vykurovacieho oleja porážajú zemný plyn a uhlie. Aj v rámci územia krajiny sú pritom k dispozícii tepelné čerpadlá, ktorých kvalitu preverili dlhé a kruté zimy Škandinávie. Ako ste si mohli všimnúť z vyššie uvedeného grafu, najlacnejším zdrojom tepla sú tepelné čerpadlá získavajúce energiu z geotermálneho tepla uchovávaného pod povrchom zeme. Toto teplo je v dostatočnej miere dostupné naprieč celou republikou, tepelným čerpadlám v skutočnosti postačí k zaisteniu všetkého tepla a teplej vody len niekoľko málo jednotiek percent tohto tepla. Obstarávacie náklady na tepelné čerpadlo je možné výrazne znížiť pomocou dotácií, vďaka dlhej predpokladanej životnosti a faktu, že tepelné čerpadlá sú „preferovaným“ zdrojom energie do budúcna, sa budete môcť po dlhé roky tešiť z nízkych účtov za teplo a všetky investície sa vám vrátia v rade niekoľkých rokov.

Uhliu a zemnému plynu pomaly odzváňa, tepelné čerpadlá sa naopak tešia z podpory

Tepelné čerpadlá sú súčasťou ambicióznych projektov naprieč západnou Európou, počíta sa s nimi nielen pre lokálne vykurovanie nehnuteľností, ale taktiež aj ako s významným zdrojom tepla v rámci diaľkových dodávok. Zatiaľ čo kotle na uhlie, drevo, zemný plyn či vykurovací olej sa stávajú predmetom regulácií, tepelné čerpadlá sa tešia z podpory v podobe dotácií a daňových úľav.

S tepelnými čerpadlami vám teda nehrozí, resp. nič tomu ani nenasvedčuje, že by ste do zdroja tepla pre vašu nehnuteľnosť museli investovať ďalšie peniaze z dôvodu obmedzení spojených so znižovaním emisií skleníkových plynov a energetickej náročnosti budov.

Text:PR