Tá najlepšia kvalita pre vaše stroje

Od vynálezu parného stroja už ubehlo viac než 250 rokov. Odvtedy sa technika dostala do všetkých výrobných odvetví a dokonca aj k bežnému používateľovi. Stretávame sa s ňou na každom kroku. Aby dobre fungovala, potrebuje kvalitné motory, komponenty a náhradné diely.

Tá najlepšia kvalita pre vaše stroje

Tá najlepšia kvalita pre vaše stroje (Foto: unsplash.com)

Špeciálne prevodovky

Bez fungujúcich strojov sa nezaobídeme v potravinárskom, strojárskom, textilnom či chemickom priemysle ani v stavebníctve a poľnohospodárstve. Ak dôjde na stroji alebo v motore k poruche, je potrebné ju odstrániť. Opravu a výmenu poškodených dielov by mal prevádzať skúsený technik. Častou poruchou je porucha prevodovky.

Dobrá prevodovka slúži na využitie výkonu pohonu stroja a prispôsobenie charakteristiky poháňajúceho mechanizmu, ktorým je spravidla motor a ďalšie časti pracovného stroja.

Mechanické prevodovky využívajú na premenu pohybu len mechanické časti. Používajú sa najmä v motorových vozidlách, no nájdete ich aj v poľnohospodárskych strojoch či výrobe. Mechanická prevodovka je ovládaná manuálne. Najpoužívanejším reduktorom sú šnekové prevodovky. Slúžia na riešenie uhlového prevodu. Často sa používajú v kombinácii s inými typmi prevodoviek.

Prevodovky od Forinu

Prevodovky kladú dôraz na kompaktný tvar a stabilitu. Odolávajú aj vysokej záťaži. Môžete si ich zakúpiť bez motora alebo s motorom. Vyrábajú sa z kvalitného materiálu.

Moderná technológia výroby a kvalita použitých materiálov je zárukou dlhej životnosti. Prevodovky Moldava je možné navzájom kombinovať v závislosti od požiadaviek zákazníka a typu prevodovky.

Elektromotory Siemens

Elektromotory patria k modernému a ekologickému spôsobu pohonu strojov. Využívajú kvalitné komponenty, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Výhodou kvalitného elektromotora je zabudovaná termisorová ochrana proti jeho spáleniu.

Životnosť elektromotora zvyšuje tiež použitie plastických mazív s obsahom aditív proti korózii, vysokotlakových a priľnavostných prísad. Elektromotory využijete pri teplotách od -30 do +40°C pretože svojím dokonalým spracovaním zvládajú aj tie najnáročnejšie podmienky, o čom sa samozrejme v prípade ich potreby môžete veľmi rýchlo presvedčiť.

Text:PR