www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Ako naučiť deti plynule anglicky a zabezpečiť im svetlú budúcnosť?

Znalosti cudzieho jazyka sú v dnešnej multikultúrnej spoločnosti a bezhraničného cestovania už viac ako nutnosťou. Často sa stane, že už ani na domácej pôde si nevystačíte s materinským jazykom a na ulici vás osloví cudzinec s otázkou kde nájde najbližšiu poštu?

Ako naučiť deti plynule anglicky a zabezpečiť im svetlú budúcnosť?
Ako naučiť deti plynule anglicky a zabezpečiť im svetlú budúcnosť? (Foto: unsplash.com)

Anglický jazyk sa stal súčasťou nielen internetového sveta, ale aj každodennej komunikácie. Hoci je výučba jazyka momentálne implementovaná do študijného plánu už na základných školách, pravdou stále zostáva, že ku dokonalému zvládnutiu jazyka toho potrebujú deti viac. Ako teda na to?

1. Doučovanie

Skvelou cestou pokiaľ vaše dieťa práve nevyniká v cudzom jazyku je zohnať mu doučovanie. Obsahom doučovania býva postupné prechádzanie školského učiva krok za krokom, prípadné dovysvetľovanie látky zo školy či obohacovanie slovnej zásoby.

2. Kurzy cudzieho jazyka

Pokiaľ chcete svojmu dieťaťu či sebe zabezpečiť niečo navyše, stačí sa zapísať do kurzov cudzieho jazyka. Môžete si vybrať medzi individuálnymi kurzami pre jednotlivcov alebo kurzami, ktoré navštevuje viac študentov naraz. Rozdiel medzi doučovaním a kurzom je v tom, že kurz má stanovený svoj vlastný plán výučby. Cena jednotlivých kurzov sa líši v závislosti od ponuky a dĺžky kurzov.

3. Štúdium v zahraničí

Je pravdou, že jazyk sa najlepšie naučíte v prostredí, kde ste ním priamo obklopení a jednoducho sa „musíte“ snažiť. Pre mladých študentov sa tak otvára možnosť štúdia v zahraničí, ktoré im ponúkne nielen cenné skúsenosti, ale aj  množstvo nových kontaktov a príležitostí.

Jednoduché štúdium v zahraničí sa už dnes netýka len vysokoškolského stupňa štúdia, ale pokojne sa naň môžu prihlásiť i stredoškolský študenti, ktorí môžu v zahraničí stráviť jeden polrok alebo pokojne aj celý jeden školský rok.

4. Jazykové pobyty

Pokiaľ však nemáte možnosť alebo dostatočnú odvahu poslať dieťa na tak dlhú dobu z domova, menej náročnou cestou sú jazykové pobyty v zahraničí. Špeciálne jazykové pobyty v Anglicku bývali v minulosti veľmi obľúbené a zostalo to tak až do dnes. Sú populárne práve v letných mesiacoch a treba si ich zjednať už nejakú dobu dopredu. Tak to skúste aj vy!

Text: PR