www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Čo robiť v prípade, že vám hrozí exekúcia?

Život nás prevádza rôznymi situáciami. Mnohí z nás sa môžu stretnúť aj s finančnými problémami, či dokonca hrozbou exekúcie. Poradíme vám, čo v takomto prípade robiť, aby ste si uchránili čo najviac z vášho majetku.

Čo všetko môže zabaviť exekútor?

Exekúcia znamená, že vám môžu byť zmrazené bankové účty, zabavený nehnuteľný a hnuteľný majetok. Majetok je následne predaný na dražbe. V prípade, že hodnota vášho majetku nestačí na uspokojenie pohľadávok veriteľov, prichádzajú na rad zrážky zo mzdy.

Exekúcia môže siahnuť na vás príjem okrem výšky nezabaviteľného minima. Jeho hodnota závisí od typu pohľadávky a stanoveného životného minima.

Zákon určuje, čo v rámci nepríjemnej exekúcie nesmie byť zabavené. Sú to jednorazové sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie a sociálne dávky pre zdravotne postihnutých. Nemôžu vám byť zabavené tiež veci osobnej potreby a veci, ktoré sú potrebné na výkon práce. Zákon chráni tiež majetok, ktorého zabavenie je v rozpore s morálnym kódexom.

Ako na oddlženie

V situácii, akými sú hrozba osobného bankrotu či exekúcie je dobré mať po svojom boku silného partnera, ktorý vám pomôže. Budete tak vedieť, aké oddlženie je pre vás najvhodnejšie. Riešenie iste nie je nepreberanie poštových zásielok a výziev. Oddlženie vám pomôže nielen zbaviť sa dlhov. Naučíte sa tiež hospodáriť s peniazmi tak, aby ste sa do dlhov už viac nedostali.

Profesionáli najlepšie posúdia vaše úverové zmluvy a záväzky voči veriteľom. Následne vypracujú plán oddlženia, zabránia navyšovaniu dlhu a ak je to možné, dlh znížia alebo zrušia. Pomôžu vám zastaviť exekučné konanie, ak je v rozpore so zákonom, zastaviť neoprávnené zrážky zo mzdy aj neoprávnené rozhodcovské konanie. Budú za vás reagovať na kroky veriteľov a postarajú sa o to, aby ste zaplatili len toľko, koľko ste povinní zaplatiť zo zákona.

Text:PR