www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Prečo sú tepelné čerpadlá také obľúbené? Tu sú hlavné dôvody

Hovoríte si, že súčasné nadšenie z tepelných čerpadiel pominie? Kdeže! Dopyt po tepelných čerpadlách v Európe rastie od roku 2013, t. j. obdobie veľmi nízkych cien tradičných energetických komodít. Súčasný zvýšený záujem je len pokračovaním dlhotrvajúceho trendu. Pýtate sa, prečo sú tepelné čerpadlá také obľúbené? Na túto otázku vám dajú odpoveď nižšie uvedené riadky.

Prečo sú tepelné čerpadlá také obľúbené? Tu sú hlavné dôvody
(zdroj: Shutterstock.com)

Dlhá životnosť

Tepelné čerpadlá dokážu slúžiť spoľahlivo svojim majiteľom aj viac ako 20 rokov, je však potrebné:

• disponovať kvalitným tepelným čerpadlom,

• zaistiť tepelnému čerpadlu kvalitnú inštaláciu,

• dopriať tepelnému čerpadlu pravidelné servisné prehliadky.

V Českej republike dokonca ešte dnes nájdeme v prevádzke tepelné čerpadlá inštalované v 90. rokoch minulého storočia.

Dlhodobo nízke náklady na energie

Tepelné čerpadlá boli aj v čase historicky podpriemerných cien energetických komodít, t. j. plynu, uhlia, dreva a pod. najúspornejším zdrojom tepla a teplej vody. Zatiaľ čo pri energetických komoditách pozorujeme strmý rast cien a obavy z dostupnosti, majitelia tepelných čerpadiel zostávajú v kľude, pretože palivo pre tepelné čerpadlá v podobe geotermálnej energie či vonkajšieho vzduchu majú zaistené v neobmedzenom množstve a zadarmo.

Aj keby ceny energetických komodít klesli pod úrovne z roku 2019, tepelné čerpadlá by stále boli najúspornejším zdrojom tepla.

Starosti so skladovaním paliva

Ako už bolo naznačené vyššie, tepelné čerpadlá využívajú na výrobu tepla vonkajší vzduch a geotermálnu energiu, ktoré si samy odoberajú zo svojho okolia, t. j. nie je nutné im tieto komodity skladovať či do tepelných čerpadiel prikladať.

Prívetivosť politikov

Tepelné čerpadlá využívajúce na svoju prevádzku elektrinu z obnoviteľných zdrojov sú zdrojom 100 % čistého tepla a teplej vody. Prevádzka tepelných čerpadiel nezaťažuje okolie. Aj z týchto dôvodov nemožno v dohľadnej budúcnosti očakávať zákaz či obmedzovanie používania tepelných čerpadiel. Práve naopak, na obstaranie tepelného čerpadla je možné získať dotáciu vďaka tomu, že sa politici v jednotlivých krajinách Európy snažia o ich najrýchlejšie a najmasívnejšie rozšírenie.

Komerčný článok