www.KuponyZdarma.sk

NováDoba.sk

NováDoba :: LifeStyle MAGAZÍN na zaujímavé témy

Domácnosti vydajú za teplo o desiatky percent viac ako v predchádzajúcich rokoch, čo s tým?

Výrazný nárast cien elektriny či zemného plynu pre domácnosti už nie sú „obyčajnou“ hrozbou, ale realitou. Okrem toho Európu novo obchádza riziko nedostatku týchto energií tak, ako obnoviteľné zdroje energií v podobe veterných elektrární nie sú schopné vyrobiť dostatok elektriny, v prípade zemného plynu potom jeho producenti nemusia byť schopní dodať potrebné množstvo.

Domácnosti vydajú za teplo o desiatky percent viac ako v predchádzajúcich rokoch, čo s tým?
Domácnosti vydajú za teplo o desiatky percent viac ako v predchádzajúcich rokoch, čo s tým? (zdroj: Shutterstock.com)

Bohužiaľ, súčasná situácia nemusí byť len krátkodobú epizódou s ohľadom na fakt, že krajiny Európy v budúcnosti očakávajú ďalšie obmedzovanie využívania konvenčných zdrojov energií, t. j. uhlie, vykurovacích olejov, zemného plynu, biomasy.

Ako na nechmurné vyhliadky reagovať?

Jedným z riešení môže byť zabezpečovať si energie lokálne. V prípade tepla či teplej vody sa jedná o využívanie tepelných čerpadiel, ktoré sú schopné vyrábať lacno teplo a teplú vodu z geotermálnej energie a vonkajšieho vzduchu. Obidva tieto zdroje sú čisté a dostupné v prakticky neobmedzenom množstve zadarmo po celej republike, t. j. odpadajú s nimi starosti spojené s:

• nutnosťou skladovania ich zásob,
• rastom cien,
• ich obmedzenou dostupnosťou,
• hrozbou obmedzovania ich využitia.

S tepelnými čerpadlami, aj za pomoci štátnej dotácie, máte možnosť využiť odklon od tradičných zdrojov energiu vo svoj prospech. Tepelné čerpadlá sú dlhodobo najúspornejším zdrojom tepla a teplej vody, a to aj v porovnaní s modernými kotlami na uhlie, zemný plyn, biomasu, pozri tu.

Mimo vyššie uvedené, výhody tepelných čerpadiel sú:

• schopnosť dodať dostatok množstvo tepla a teplej vody bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky,
• absencia nutnosti do tepelných čerpadiel prikladať,
• schopnosť fungovať aj ako klimatizácia (neplatí pre všetky typy čerpadiel),
• dlhá životnosť,
• prívetivosť prevádzky k životnému prostrediu,
• možnosť využívať nadbytočnú energiu z fotovoltaického zariadenia.

Reagujte už teraz na zmeny, ku ktorým dochádza v oblasti zabezpečovania tepla pre domácnosti. Zistite si možnosti a výhody využitia tepelných čerpadiel pre vašu domácnosti.

Komerčný článok